tia-uv

Chỉ số UV càng cao chứng tỏ mức độ bức xạ tử ngoại từ mặt trời cũng càng cao.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Facebook Comments