5

Quảng Bình là có chiều ngang (Từ đông sang tây) hẹp nhất Việt Nam

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Facebook Comments