chc3b9a-bc3a0-e1baa5n-ivivu-7

Lễ nghi úp mặt vào vách đá cầu nguyện ở chùa Bà Ấn. Ảnh: vnexpress.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Facebook Comments