Tư tưởng “đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên” đã hình thành và phát triển trong suy nghĩ của nhiều người thời hiện đại, đặc biệt là giới trẻ.

40 1

Facebook Comments