Trong hành trình trùng tu nhan sắc, chị em chắc hẳn không ít lần đắn đo, lo lắng, thậm chí nâng lên đặt xuống suy nghĩ “có nên phẫu thuật không” hàng trăm, hàng nghìn lần.

36

Trong hành trình trùng tu nhan sắc, chị em chắc hẳn không ít lần đắn đo, lo lắng, thậm chí nâng lên đặt xuống suy nghĩ “có nên phẫu thuật không” hàng trăm, hàng nghìn lần.

Facebook Comments